Menu
A+ A A-

Przedsiębiorcy

Usługi prawne na rzecz przedsiębiorców świadczymy w następujących formach:

 

Pomoc prawna jednorazowa, do której zalicza się przede wszystkim:

 • pomoc prawna przy wyborze, zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego
 • porady i opinie prawne w zakresie bieżącej działalności firmy
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów występujących w firmie
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, urzędami
 • prowadzenie spraw sądowych firmy

 

Stała obsługa prawna 

Wymiar czasowy oraz warunki świadczenia takich usług ustalamy wówczas w umowie o stałą obsługę prawną. Przykładowy zakres umowy może obejmować następujące czynności prawne:

 • przygotowanie wszelkich dokumentów oraz podjęcie koniecznych działań przed właściwymi organami i sądami
 • udzielanie konsultacji ustnych (w tym telefonicznych) dotyczących zagadnień prawnych lub bieżących problemów przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie projektów umów handlowych
 • opiniowanie umów
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
 • okresowa kontrola umów cywilnoprawnych, aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa, w zakresie i terminach uzgodnionych przez strony (audyt prawny)
 • inne czynności konsultingowe odpowiadające potrzebom przedsiębiorcy

 

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy ustalane jest, do wyboru:

 • ryczałtowo - za dany okres, najczęściej miesięcznie
 • wg stawek godzinowych
 • wg wykonywanych czynności - za każdą czynność z osobna
 • systemem mieszanym ryczałtowo-godzinowym
 • systemem mieszanym ryczałtowo-czynnościowym