Menu
A+ A A-

Prawo spółek

Świadcząc usługi prawne dotyczące funkcjonowania spółek, w szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 

  • pomoc w zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu oraz likwidacji spółek (z o. o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, parterskich, cywilnych)
  • sporządzanie umów i statutów spółek
  • rejestracja zmian w spółce
  • opiniowanie umów spółek istniejących lub planowanych
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej
  • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji uchwał, zarządzeń itp.
  • bieżąca obsługa firm oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, między innymi fundacji, stowarzyszeń
  • organizowanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników
  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw związana z Krajowym Rejestrem Sądowym