Menu
A+ A A-

Prawo pracy

Kancelaria LinkLex udziela pomocy prawnej z zakresu prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 

DLA PRACODAWCY

 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych (wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji), pism do urzędów
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia pracowników
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego systemu czasu pracy w danej branży
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych m. in. regulaminu pracy, wynagrodzenia
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy
 • pomoc prawną w zakresie sporządzania prawidłowej ewidencji czasu pracy pracowników
 • reprezentację pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, przed organami administracji publicznej
 • audyt przedsiębiorstwa
 • reprezentacja pracodawcy w razie sporu z pracownikiem
 • sprawy mobbingowe

 

DLA PRACOWNIKA

 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych (wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji)
 • weryfikację zawieranych z pracodawcą umów
 • ustalenie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy ustnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy o współpracy
 • reprezentację w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, nadgodziny, mobbing, dyskryminację w zatrudnieniu, sprawy nieterminowego czy nierzetelnego wystawienia świadectwa pracy, wypadki przy pracy
 • reprezentację w ramach sporów dotyczących zwolnień grupowych, odpraw pieniężnych