Menu
A+ A A-

Odszkodowania

Świadcząc usługi z zakresu odszkodowań, w szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • Dochodzenie odszkodowań:
  • komunikacyjnych: zarówno w razie powstania szkody związanej z uszkodzenie pojazdu, jak i powstaniem uszczerbku na zdrowiu
  • za błędy medyczne
  • z tytułu kosztów leczenia zmarłego oraz pogorszenia się sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • za krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej
  • związanych z wypadkiem przy pracy
  • za szkody spowodowane przestępstwem,
  • za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
  • za inne nieszczęśliwe wypadki np. szkoda spowodowana przez zwierzę, upadek na nieodśnieżonym chodniku
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniach