Menu

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki z o.o.

Uchwała SN z dnia 17 stycznia 2013 roku, sygn. akt: III CZP 57/12
 
Podwyższenie kapitału zakładowego na  podstawie obowiązujących postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących bądź ustanowienie nowych. Nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte wyłącznie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.
back to top