Menu

Akutalizacja opłaty za użytkowanie wieczyste tylko dla całej nieruchomości

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 maja 2013 r. sygn. III CZP 24/13 uznał, iż aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie może dotyczyć części nieruchomości, a jedynie całość nieruchomość gruntowej dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Oznacza to, iż zmiany opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie mogą dotyczyć poszczególnych działek ewidencyjnych.

back to top