Menu

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki z o.o.

Uchwała SN z dnia 17 stycznia 2013 roku, sygn. akt: III CZP 57/12
 
Podwyższenie kapitału zakładowego na  podstawie obowiązujących postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących bądź ustanowienie nowych. Nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte wyłącznie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.
Read more...

Akutalizacja opłaty za użytkowanie wieczyste tylko dla całej nieruchomości

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 maja 2013 r. sygn. III CZP 24/13 uznał, iż aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie może dotyczyć części nieruchomości, a jedynie całość nieruchomość gruntowej dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Oznacza to, iż zmiany opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie mogą dotyczyć poszczególnych działek ewidencyjnych.

Read more...
Subscribe to this RSS feed